معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آزمایشگاه شیمی عمومی

اين بخش با داشتن تجهيزات کامل، آزمايشات متعددی انجام می دهد که اهم آنها عبارتند از: ارگانولپتيک، چگالی، رطوبت، وزن مخصوص، ماده جامد محلول، خاکستر، پروتئين، قند کل، ساکارز، گلوکز، فروکتوز، لاکتوز، نشاسته، چربی، عدد يد، عدد صابونی، روغن های فرار، pH، اسيديته، قليائيت نمک، فسفات، ،...

1.      غذائي

·        شير و لبنيات

·        كنسرو، ترشيجات و مربا

·        ادويه و چاشني هاي غذائي

·        آب معدني و نوشيدني ها

·        كيك و ساير فرآورده هاي غلات

2.      بهداشتي

·        آزمونهاي انواع صابون

·         شامپو، مايع ظرفشوئي

·        سفيد كننده

·        پودر ظرفشوئي و لباسشوئي

·        نرم كننده و..

3.      آرايشي

·        آزمونهاي انواع وسايل آماده

                ·     مواد اوليه مورد مصرف