معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آزمایشگاه تعيين هويت فرآورده های غذائی

گسترش صنايع و فرآورده هاي غذائي و استفاده پاره اي افراد سودجو از مواد اوليه تقلبي، ارزان، با كيفيت پائين و متفاوت از آنچه ادعا گرديده است ( مانند استفاده از گوشت هاي حيوانات ارزان)، اين آزمايشگاه  تاسيس گرديد تا با استفاده از فن آوري هاي روز و روشهاي نوين بيوتكنولوژي اقدام به تشخيص اصالت (authenticity) مواد غذائي نموده و عوامل آلودگي و نيز تقلبات موجود در مواد و فرآورده هاي غذائي را كشف نمايد. پاره اي از آزمايشات اين مجموعه عبارتنداز:

 

·        تشخيص نوع و منبع پروتئين حيوانی يا گياهی استفاده شده در مواد غذائی چون سوسيس، کالباس،

·        تشخيص نوع گوشت مصرفي حيواني و يا پروتئين مصرفي گياهي در گوشت  و فرآورده هاي گوشتي

·        تشخيص نوع منبع (گاو، گوسفند و...) شير و لبنيات و تعيين تقلبات و اختلاط آنها

·        شناسائی مواد  ارايشي تهيه شده از منبع خوک و....

·        تشخيص استفاده از باقلا به جای پسته در فرآورده های غذائی

اين آزمايشات در ايران منحصر بفرد بوده و فقط در اين مركز آزمايشگاهي انجام ميگردد.