معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

فرم استخدام

به یک نفر با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس رشته حسابداری جهت کمک حسابدار فوری نیازمندیم ،لطفا در صورت دارا بودن شرایط فرم زیر را تکمیل نمایید. ( پر نمودن خانه های ستاره دار الزامی می باشد.):

* نام :

* نام خانوادگی :

* نام پدر :

* تاریخ تولد :

* شماره شناسنامه :

کد ملی :

* رشته تحصیلی :

* مقطع :

* گرایش :

* معدل :

* دانشگاه محل تحصیل :

* تاریخ ورود و فراغت از تحصیل :

* معدل و رشته دیپلم :

* وضعیت تاهل :

تعداد فرزند :

* تاریخ پیشنهادی شروع همکاری :

* آدرس کامل :

* تلفن تماس :

سوابق کاری در زمینه آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی با ذکر آدرس محل کار و شماره تلفن :

چقدر با فرآیندهای آزمایشگاهی آشنا هستید :

* میزان تسلط به زبان انگلیسی :

هرگونه توضیح اضافی در مورد تواناییهای خود که در روند مصاحبه موثر هستند را بنویسید و یا پیوست نمایید :

1 :

2 :

3 :

4 :